Wouter Bronsgeest en Rob Klaverstijn
Wouter Bronsgeest is duo-voorzitter KNVI en Rob Klaverstijn is secretaris Stichting GO Fonds

Op zoek naar kansen en mogelijkheden

Bijdragen aan een informatiesamenleving voor iedereen: dat doe je door actie te ondernemen en bijvoorbeeld te zorgen dat de juiste informatie eenvoudig beschikbaar is. Dit e-zine is daar een mooi voorbeeld van. Het is een van de resultaten van de structurele samenwerking tussen de Stichting GO Fonds en de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals (KNVI). Doel van het GO Fonds is om informatie begrijpelijk, veilig, duurzaam en toegankelijk te krijgen, en om mensen te helpen de vaardigheden te ontwikkelen om met die informatie om te gaan. De KNVI is de beroepsvereniging voor professionals in informatiemanagement, informatiebeheer en informatietechnologie. De KNVI werkt vanuit het thema Smart Humanity aan de ambitie om de samenleving te helpen om het beste uit haar eigen uitvindingen te halen ten gunste van de menselijkheid. De KNVI helpt mensen om staande te blijven in de maatschappij en zo goed mogelijk om te gaan met opeenvolgende disruptieve golven, en de maatschappelijke gevolgen en ethische impact daarvan. Het is onmogelijk om alle maatschappelijke ontwikkelingen te beschrijven. De ontwikkelingen op het gebied van toegang tot informatie zal echter niemand ontgaan zijn. Open op orde, Wet open overheid (Woo), geactualiseerde archiefwet: hulpmiddelen om richting te geven aan de maatschappelijke behoefte om burgers open en transparant te informeren over het functioneren van de overheid. Of de vele initiatieven die er zijn om inclusie te verhogen: initiatieven van diverse maatschappelijke organisaties, bedrijven en overheid, bijvoorbeeld om in openbare bibliotheken mensen digitaal vaardiger te maken. Als digitale fitheid groter wordt, kan ook de digitale geletterdheid vergroot worden. Want alleen toegang via apparaten is niet genoeg. Je moet informatie kunnen vinden en de informatie moet ook vindbaar zijn. Een taak van zowel "zoeker" als "aanbieder". De professie van de aanbieder van informatie is de laatste jaren enorm in ontwikkeling. Papier is digitaal geworden en nieuwe professionals hebben in deze digitale wereld innovaties doorgevoerd. Innovaties die het effect hadden dat soms iets slimmer is opgelost, en veel data ontsloten kunnen worden. Maar ook omgekeerd: dat informatie soms minder toegankelijk is geworden. Indexen werken niet meer, conversies gaan mis, archieven zijn - soms onbedoeld - weggeraakt en de technologie is niet altijd gebruiksvriendelijk of bruikbaar. Hoog tijd dus om diverse professionals bijeen te brengen om meer samen te werken, oplossingen te zoeken en te werken aan de hoognodige oplossingen. In dit e-zine laten we zien hoe rijk en hoe breed het vakgebied is, en welke initiatieven al bestaan om multidisciplinair te kijken. We laten een selectie van projecten zien die door het GO Fonds gesteund zijn. Experts van de KNVI komen aan het woord om vanuit hun kennis en ervaring naar het thema kijken. We laten met dit e-zine zien dat er vele kansen en mogelijkheden zijn om de maatschappij een stapje verder te brengen.

Deel dit artikel