Verhalenspeeltuin

De wipkip voorbij

Tekst Marc Notebomer Beeld Bibliotheek Helmond-Peel

In het Burgemeester Geukerspark in Helmond is Bibliotheek Helmond-Peel bezig met de realisatie van een Verhalenspeeltuin: een uniek concept dat kinderen niet alleen in de gelegenheid stelt om te spelen, klimmen en klauteren maar ook om verhalen te delen en te verzamelen. Een kinderjury heeft meegeholpen om na te denken over het ontwerp en programma van eisen. ‘We zijn de wipkip definitief voorbij.’

‘Robin Verleisdonk is sinds 2019 directeur-bestuurder van Bibliotheek Helmond-Peel. 'Behalve voor Helmond werken we voor Asten, Deurne en Someren, in totaal zo'n 160.000 inwoners,’ vertelt hij. ‘Ook ontwikkelen we veel activiteiten voor de jeugd, in samenwerking met de voorschoolse opvang en het primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Een van de programma's die we bijvoorbeeld uitvoeren is Bibliotheek op school. Daarin werken we samen met onderwijs en gemeente om leesplezier en mediawijsheid bij leerlingen te stimuleren.’

‘DE VERHALENSPEELTUIN STIMULEERT ANDERE MANIEREN VAN LEREN’

Publiek toegankelijk

Een paar jaar geleden kwam de voorganger van Verleisdonk op het Nationaal Bibliotheekcongres op het idee van een verhalenspeeltuin. Verleisdonk: ‘Een Deense bibliotheek presenteerde daar een soortgelijk initiatief maar dat ging vooral om een speeltuin met potloden en boeken en dergelijke erin: verwijzingen naar taal en letters, maar verder vooral gewoon een plek om te spelen. Wij willen daar op onze eigen manier invulling aan geven door leerelementen toe te voegen die meer zijn dan alleen maar zichtbaar. Het moet een ontmoetingsplek voor kinderen worden, waarop op andere manieren geleerd kan worden en op een andere manier ruimte is voor activiteiten van de bibliotheek. En misschien ook wel van andere partijen in de stad.’ ‘We willen een speeltuin die altijd publiek toegankelijk is,’ gaat hij verder. ‘Met onder andere interactieve speeltoestellen en een voorleesarena. En de mogelijkheid om met klassenbezoek in de bieb naar buiten te gaan. In ons activiteitenplan werken we uit hoe we kinderen niet alleen kunnen laten spelen maar ook hun hoofd gebruiken. Die combinatie gaan we als bibliotheek zo veel mogelijk activeren.’

‘EEN KINDERJURY HEEFT VAN TEVOREN MEEGEDACHT OVER HET ONTWERP’

Zandbak

Ten tijde van dit interview wordt de speeltuin aanbesteed. Verleisdonk: ‘In november volgt de beoordeling van de ingediende ontwerpen. Als alles gaat zoals gepland, kunnen we dan eind dit jaar, begin volgend jaar met de realisatie beginnen. Het gaat allemaal wat anders dan bij een gewone aanbesteding. Zo heeft een kinderjury van tevoren meegedacht over het ontwerp en het programma van eisen. Ook voor de deelnemende speeltuinontwerpers is het nieuw. Normaalgesproken leveren ze iets kant en klaars aan: een wipkip en een zandbak. Maar dit is toch echt iets anders.’ Om de Verhalenspeeltuin te kunnen bekostigen, heeft Bibliotheek Helmond-Peel een subsidie van 50.000 euro gehad van de gemeente. Later voegde de gemeente daar nog een bedrag aan toe om het plan nog beter te laten slagen en als blijk van waardering voor het inleggen van de eigen fondsenbijdragen van de bibliotheek. Verleisdonk: ‘Zelf hebben we met een aantal vrijwilligers ontzettend hard gewerkt en nog eens 100.000 euro bij elkaar gekregen.’ Een van de fondsen die aan dat bedrag hebben bijgedragen is het GO Fonds. ‘Ons initiatief paste misschien niet in het plaatje van wat ze doorgaans subsidiëren,’ zegt Verleisdonk, ‘maar ze hebben ons een kans gegeven omdat we zo onderscheidend zijn. We zijn de eerste bibliotheek die zo'n literair en verhalend concept naar buiten brengen en onze eigen “buitenplaats” hebben.’

Deel dit artikel