Bibliotheek Eemland maakt e-learning over fake news

Beter digitaal burgerschap

Tekst Marc Notebomer Beeld Bibliotheek Eemland

Met de financiële steun van de Stichting GO Fonds heeft Het Medialab van de Bibliotheek Eemland vorig jaar een e-learning over fake news ontwikkeld voor groep 7 en 8 van de basisschool. Met deze e-learning wil de bibliotheek het curriculum van scholen ondersteunen en het kritisch denkvermogen van leerlingen een boost geven. Projectleider Reda van der Putten is blij met de steun die hij uit het GO Fonds heeft gekregen. ‘Daardoor zijn we in staat om dingen te ontwikkelen die binnen het reguliere budget en de beschikbare formatie niet tot stand waren gekomen.’

Het Medialab van de Bibliotheek Eemland is een innovatieve, technische partij die online educatie faciliteert door lesprogramma’s en workshops te maken voor scholieren. Met als doel om de ontwikkeling van digitaal burgerschap bij hen te stimuleren. Om nu en in de toekomst deel te kunnen nemen aan de informatiesamenleving, moeten scholieren bijvoorbeeld leren om kritisch en creatief te denken of problemen op te lossen. Maar ook computational thinking, ict-basisvaardigheden, mediawijsheid en informatievaardigheden horen erbij.

‘KINDEREN MOETEN LEREN OM DIGITAAL WEERBAAR TE ZIJN’

Bioscoop

Reda van der Putten is projectleider bij Bibliotheek Eemland en vanaf het begin bij de ontwikkeling van Het Medialab betrokken. ‘We richten ons niet alleen op het onderwijs,’ vertelt hij. ‘We houden ons bijvoorbeeld ook met erfgoed-educatie bezig. Zo hebben we in samenwerking met historicus en presentator Hans Goedkoop en met behulp van Archief Eemland een documentaire gemaakt over Amersfoort tijdens de Tweede Wereldoorlog vol met archiefmateriaal van Archief Eemland. Ook zijn we – opnieuw met Hans Goedkoop – bezig met een film over Nederlands-Indië. Die komt zelfs in de bioscoop.’ Zoals gezegd, maakte Het Medialab van Bibliotheek Eemland vorig jaar een e-learning over fake news, bedoeld voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs. Met deze e-learning sluit het lab aan op een gastles over hetzelfde onderwerp, die het eerder ontwikkelde. Van der Putten: ‘Vanzelfsprekend is het belangrijk dat kinderen leren om digitaal weerbaar te zijn. Maar onze ervaring is dat ze lesstof beter opnemen wanneer die ook interactief wordt aangeboden. Een e-learning, met beeld en filmpjes, is daarvoor uitermate geschikt. Hij lacht: ‘Dat klinkt misschien gek uit de mond van iemand die bij een bibliotheek werkt en van wie men verwacht dat hij leesvaardigheid promoot.’

Korte lijntjes

Voor de ontwikkeling van de e-learning deed Van der Putten een subsidieaanvraag bij de Stichting GO Fonds, die tot zijn genoegen ook werd gehonoreerd. Hij is blij met de steun die hij uit het GO Fonds heeft gekregen. ‘Daardoor zijn we in staat om dingen te ontwikkelen die binnen het reguliere budget en de beschikbare formatie niet tot stand waren gekomen.’ Bovendien is Stichting GO Fonds voor de sector een heel prettige partij, vind hij. ‘Het is een laagdrempelige organisatie: als je een aanvraag indient, heb je meestal binnen een maand al antwoord. En er zijn geen vaste inzenddata. De lijntjes zijn kort; ze reageren bijvoorbeeld snel op e-mail. Bij hen draait het om vertrouwen en niet om bureaucratie en het volgen van regels vanwege de regels.’

Deel dit artikel