Interview met voorzitter Stichting Go Fonds Gerdine Keijzer-Baldé

‘Elke inwoner moet mee kunnen doen’

Tekst Paul Baak Beeld Martijn Beekman

Het GO Fonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan de participatie van inwoners in de informatiesamenleving. Daarbij draait het niet om technologie maar om de vraag of informatie begrijpelijk, veilig, duurzaam en toegankelijk is. Gerdine Keijzer-Baldé is plaatsvervangend secretaris-generaal van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en voorzitter van de Stichting GO Fonds. ‘Ons belangrijkste doel is dat iedereen de vaardigheden kan ontwikkelen om met informatie om te gaan.’

Gerdine Keijzer-Baldé is inmiddels zo'n 11 jaar voorzitter van de Stichting GO Fonds. ‘De oprichting van het fonds hing samen met de verkoop van GO Opleidingen,’ vertelt ze. ‘De opbrengsten van die verkoop moesten ten goede komen aan het informatievakgebied. De afgelopen 10 jaar hebben we ons met het fonds vooral gericht op innovaties in de informatiedienstverlening zelf. Maar we merkten dat die innovaties achterbleven en dat we te weinig met onze financiële middelen deden. Om die reden hebben we onze koers verlegd en kunnen we meer voor de samenleving doen.’ ‘Elke inwoner moet mee kunnen doen in de informatiesamenleving,’ gaat Keijzer-Baldé verder. ‘Maar wat als je dat niet kunt, of de middelen niet hebt? Bij onze nieuwe koers draait het om participatie. Wat gebeurt er in de non-profitsector aan innovatie om de participatie van inwoners aan de informatiesamenleving beter te maken?’

‘BIJ DE NIEUWE KOERS VAN HET GO FONDS DRAAIT HET OM PARTICIPATIE’

Enthousiast

De impact van de projecten die het GO Fonds steunt, moet groot zijn. Keijzer-Baldé: ‘En het maatschappelijk belang staat bovendien voorop. Aanvragen waar we enthousiast van worden, hebben bij voorkeur een groter maatschappelijk bereik en we vinden het belangrijk dat een project nieuwe doelgroepen aanboort. Bijvoorbeeldd projecten in de sfeer van educatie: hoe werken digitale middelen en hoe kunnen we mensen toerusten met de vaardigheden die nodig zijn om met die middelen om te gaan?’ Welke organisaties kunnen zich melden bij het GO Fonds? ‘Het gaat onder andere om de groep waar wij traditioneel aan verbonden zijn: de publieke sector en openbare bibliotheken. Bibliotheken worden steeds meer ontmoetingscentra waar mensen hulp kunnen krijgen. Een voorbeeld van een aanvraag? Er is er een die gaat over programmeren. Niet in de technologische zin van computers maar als in: hoe betrek je de samenleving, hoe zet je een interessant programma op, hoe communiceer je daarover, hoe betrek je doelgroepen?’

Scriptieprijzen

Ook het hoger onderwijs is voor het GO Fonds een belangrijke doelgroep. ‘Vaak is het voor hogescholen en universiteiten lastig om geld te krijgen om onderzoek te doen,’ aldus Keijzer-Baldé. ‘Daar kunnen we dus bij helpen. Scriptieprijzen en dergelijke vinden we ook interessant. Alles wat kan helpen om mensen een plek te geven in de informatie­samenleving.’ Op het bedrijfsleven richt het GO Fonds zich niet. ‘Het is niet onze missie om bedrijven een economisch voordeel te geven. Maar wanneer een start-up met een goed idee komt, zeggen we niet meteen nee. Er is een mooi voorbeeld van 2 jaar geleden. Men kwam met het idee om de wereld achter AI (Artificial Intelligence) te ontsluiten voor de niet-vaardige burger. Toen is de Nationale AI-cursus gemaakt. Dat was een prachtig initiatief om te steunen.’ Keijzer-Baldé wil nogmaals benadrukken dat projecten die in aanmerking komen voor een bijdrage uit het fonds niet alleen over technologische innovatie gaan. ‘Even belangrijk, zo niet belangrijker, is dat ze het lerend vermogen van inwoners helpen te versterken.’

‘HET MAAT­SCHAPPELIJK BELANG STAAT VOOROP’

Transparant

Hoe gaat een aanvraag bij het GO Fonds in zijn werk? Keijzer-Baldé: ‘Via onze website kan men een aanvraag indienen. Het bestuur komt zes keer per jaar bij elkaar om die aanvragen te toetsen op onze criteria. Elk projectvoorstel wordt op zijn eigen kwaliteiten beoordeeld.’ In het bestuur zitten volgens Keijzer- Baldé mensen die worden gegrepen door het vraagstuk: hoe krijgen we iedereen mee? ‘De secretaris is informatiedeskundige Rob Klaverstijn, voorheen senior-adviseur eenheid informatiestrategie bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Verder hebben zitting: Perry Moree, provinciebibliothecaris van Zeeland, en Ger Bijster, voormalig informatiemanager bij Unilever Research Vlaardingen. Ons nieuwste bestuurslid is Larissa Zegveld. Zij was tot voor kort directeur bij Wigo4it, dat gemeenten ondersteunt in hun online dienstverlening. Nu is ze algemeen directeur bij Kennisnet in Zoetermeer. Wilma Willems is vorig jaar aangetrokken als bestuursadviseur. Ze houdt zich onder andere bezig met de vraag: waar zitten de interessante trajecten. Zo proberen we aanvragen uit de markt beter naar boven te krijgen.’ Wanneer projecten zijn gehonoreerd met een bijdrage uit het GO Fonds, wil het bestuur graag op de hoogte blijven van hun verdere verloop. ‘Een follow-up vinden we belangrijk.’ ‘Wat een mooi traject is geweest, als ik terugkijk? Bijvoorbeeld in Suriname, waar een documentatiecentrum voor dementie is gerealiseerd. Dat is een lang traject geweest maar het is er toch mooi gekomen. stichting Wiesje, ik noem het nog even.’

Oproep

Wat staat er de komende tijd op de agenda voor de Stichting GO Fonds? Keijzer-Baldé: ‘We willen onze bekendheid vergroten en een entree krijgen in de juiste netwerken die passen bij de nieuwe koers. En we willen stimuleren dat mensen weten waar ze moeten zijn als ze iets nodig hebben. Hoe vinden ze de juiste kanalen en hoe kunnen ze meedoen in onze informatiesamenleving?’ Ze doet een oproep aan de lezers: ‘Zie je in je directe werkomgeving of leefomgeving thuis initiatieven ontstaan die een financieel duwtje in de rug nodig hebben of ken je studenten in het informatievakgebied die steun nodig hebben om hun onderzoek rijker te maken, maak ze attent op ons fonds en dan gaan wij er serieus naar kijken!’

Deel dit artikel